O Nas

W3A.PL sp. z o.o. jest od blisko 10 lat specjalistą w zakresie uzyskania i rozliczania dotacji z UE. Mamy doświadczenie zarówno z projektami innowacyjnymi, aktywizacyjnymi, jak i edukacyjnymi.

W tym czasie napisaliśmy kilkadziesiąt projektów. Zdecydowana większość dostała dofinansowanie.

1Nasza kadra to osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, koordynujące i rozliczające projekty. Nasz pozostały zespół to osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie pracy przy rozliczaniu projektów w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich. W ramach naszej strukturze mamy osobny Dział Rozliczeń, który zajmuje się rozliczaniem i sprawozdawczością.

Aktualnie prowadzimy kilkadziesiąt projektów. W większości z nich występujemy jako podwykonawcy, koordynujący na zlecenie beneficjenta.

Wartość realizowanych wniosków to kilkadziesiąt milionów złotych. Są wśród nich zarówno projekty ryczałtowe (do 100 tys EUR) jak i projekty naukowo-badawcze o wartości powyżej 5 mln zł.2

Jako beneficjent jesteśmy zapraszani przez instytucje, którym podlegamy, na konferencje celem przedstawienia realizowanych projektów.

Wszystkie projekty są regularnie monitorowane przez instytucje zarządzające, do tej pory uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu kontrolach. W całym okresie żaden z projektów nie został obciążony karą finansową z powodu naszych uchybień czy innych działań.

Oferujemy Państwu

  • rozliczanie dotacji unijnych oraz prowadzenie sprawozdawczości, włącznie z przygotowywaniem zmian do umowy o dofinansowanie oraz
  • przeprowadzanie audytów unijnych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu i uniknięcia korekt finansowych, zwrotu części lub całości dotacji.

3Odpowiedzialnie, skutecznie i terminowo wspieramy klienta w absorpcji przyznanych dotacji, dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu w zakresie rozliczania i sprawnego poruszania się w środowiskach instytucji zarządzających dotacjami. Korzystamy regularnie z doradztwa wyspecjalizowanej w tematyce dotacyjnej kancelarii prawnej, która pomaga nam i naszym klientom doradzając przy bieżącej realizacji projektów, jak i występującprzed organami odwoławczymi, w przypadku ewentualnych sporów, protestów etc.